Medlemsbetingelser Fitnesspoint

 1. Betingelsene gjelder:
  Betingelsene gjelder medlemskap alle Fitnesspoint treningssenter.
 2. Helsetilstand
  Kunder er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte seg av senteret.
 3. Ansvar
  All trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler.
 4. Aldersgrense
  Man må være fylt 16 år eller fylle 16 år i løpet av inneværende kalenderår for å kunne tegne medlemskontrakt. Av sikkerhetsmessige grunner har ikke barn under denne alder anledning til å oppholde seg treningsområdene.
 5. Betalingsrutiner
  Fitnesspoint har ikke bindingstid og du kan selv si opp medlemskapet med virkning fra den dagen ditt medlemskap utløper og du kan trene frem til utløpet av den perioden du har betalt for. Dersom du ikke sier opp medlemskapet ditt innen utløpet av perioden vi medlemskapet automatisk bli fornyet med en ny periode.
 6. Betaling med kredittkort
  Medlemsavgiften trekkes den dagen du melder deg inn online, og fornyes automatisk på samme dato en måned/ett år etter, inntil du melder deg ut. Dersom det ikke er dekning på ditt kredittkort elle kortet har utløpt vil du få varsel om dette på SMS. Dersom det fortsatt etter varsel ikke er dekning kortet kan vi i) Overføre beløpet til neste månedsbetaling ii) Dersom beløpet fortsatt ikke mulig å trekke vil kravet bli sendt videre til purring og evt. inkasso iii) Medlemskapet blir terminert  iv) Ved forsinket betaling vil rente- og purrekostnader tilkomme.
 7. Betaling via faktura
  Dersom du velger fakturabetaling vil du få tilsendt faktura pr. e-post. Fakturagebyr på kr. 39,- pr. faktura tilkommer.  Medlemskap fornyes automatisk når perioden er avsluttet og du er selv ansvarlig for å avslutte ditt medlemskap. Dette gjøres via «min side»
 8. Manglende betaling
  Manglende betaling gir Fitnesspoint rett til å stoppe medlemskapet. Alle prisendringer på medlemskap vil bli annonsert med enten oppslag på senteret eller mail direkte til medlemmer, samt med informasjon på vår hjemmeside.
 9. Pause medlemskap
  Enkelte typer medlemskap  kan pauses  (Det er ikke mulig å pause årsmedlemskap). Pausing kan kun gjøres online på «min side». Pauseperiode starter når den perioden det er betalt for utløper. Medlemskap kan pauses for en periode inntil 3 måneder. Det er ikke mulig å kansellere et medlemskap som er pauset.
 10. Utmelding – avslutte medlemskap
  Utmelding kun gjøres på «min side» på www.fitnesspoint.no. Utmelding kan tidligst gjøres med virkning fra den perioden det er betalt for utløper. Adgangskortet vil etter utmelding fungere den tiden som er igjen av sist betalte månedsmedlemskap. Dersom du ikke sier opp medlemskapet ditt innen utløpet av perioden vi medlemskapet automatisk bli fornyet med en ny periode.
 11. Åpningstider
  Fitnesspoint er åpent fra 05.00-24.00. Spesielle åpningstider kan gjelde for enkelte senter. Det tas forbehold om endringer i åpningstidene, spesielt ved jula, påske og sommerferier. Det kan også være endringer i forbindelse med arrangementer eller vedlikehold.
 12. Ordenregler
  Medlemmet og kunder forplikter seg til å rydde på plass alt utstyr som blir brukt og holde orden etter seg og overholde Fitnesspoints ordenregler:

  • Rydd alltid opp etter deg
  • Tren med rene treningssko – utesko skal tas av ved inngangsdøren
  • Bruk rene treningsklær. Kle deg slik at du ikke er til sjenanse for andre.
  • Tørk av svette etter deg på apparatene
  • Sett alltid på plass utstyr og apparatet etter bruk.
  • Ta av vektene etter deg på frivektapparatene og rydd på plass vektskiver og manualer etter deg
  • Gi plass til andre på apparater, ikke bruk apparater til hvile mellom settene
  • Skap som medlemmet benytter skal tømmes før man forlater senteret. Låsen åpnes automatisk etter 2 timer og senteret har ikke ansvar for innhold i skapet.
  • Unngå roping, brøling og unødig slamring med vekter. Vis hensyn til andre på senteret.
 13. Benyttelse av medlemskap
  Medlemmer skal ALLTID registrere seg ved adgang. Avtalen kan ikke overdras til andre av medlemmet og medlemmet har ikke rett til å la andre trene på sitt medlemskap. Et medlem kan ikke ta med venner eller slippe inn personer som ikke har gyldig medlemskap i senteret. Dette kan medføre et tilleggsgebyr på kr. 2500,-. Ved misbruk av kort, har Fitnesspoint rett til å stenge medlemskapet. Jevnlige stikkprøvekontroller gjennomføres
 14. Rus og dopingreglement
  Det er ikke tillatt å oppholde seg på senteret om man er påvirket av noen former for rusmidler. Det er heller ikke tillatt å benytte seg av prestasjonsfremmende eller andre typer stimulans i forbindelse med trening hos Fitnesspoint. Kontroller kan bli gjennomført. Positiv dopingprøve vil automatisk føre til stenging av medlemskap.
 15. Næringsvirksomhet 
  Medlemmer har ikke rett til å drive næringsviksomhet i Fitnesspoints lokaler uten skriftlig avtale med Fitnesspoint.. Dette gjelder både salg av produkter og tjenester.
 16. TV-overvåking
  Treningssenteret er tv-overvåket. Ved hærverk av utstyr kan du bli erstatningspliktig for kostnaden av å utbedre skaden
 17. E-post og SMS
  Ved opprettelse av medlemskap gir du Fitnesspoint rett til å sende deg informasjon, nyheter og tilbud på e-post. Du gir også Fitnesspoint tillatelse til å sende viktig meldinger pr. SMS.