Fra og med mandag 26. april stenger Fitnesspoint Moholt.

Fitnesspoint Moholt treningssenter har holdt til i Brøsetvegen 186 på Moholt siden åpningen i 2014. Vår leiekontrakt utløper nå og vi har ikke klart å bli enig med huseier om ny kontrakt. Vi har lenge ønsket å komme til en løsning med en langsiktig leiekontrakt kombinert med oppgradering av lokalene og spesielt ventilasjonsanlegget. Dessverre har vi ikke lyktes med dette.

Vi er i forhandlinger om nye lokaler men vi er ikke helt i mål med dette ennå. Vi  håper å være i gang i nye lokaler fra høsten.

Alle trekk av medlemskap er stoppet og medlemskapene vil bli automatisk startet opp igjen når vi forhåpentligvis er på plass i nye lokaler etter sommeren.

Ønsker du ikke å fortsette ditt medlemskap til høsten kan du avslutte ditt medlemskap på “Min Side”