Kontakt oss

Start eget Fitnesspoint treningssenter

Går du rundt med en drøm om å starte eget treningssenter?

Fitnesspoint tilbyr et komplett driftskonsept for selvbetjente treningssenter. Fitnesspoint har gjennom flere år utviklet systemet som gjør det mulig å drifte ditt eget treningssenter med svært lite administrativt arbeid.

Hvem kan starte Fitnesspoint treningssenter?

Har du intresse for trening og fysisk aktivitet kan du starte ditt eget  treningssenter. Du bør også ha litt interesse for salgs- og markedsarbeid slik at du klarer markedsføre senteret ditt.

Drift av et eget treningssenter i Fitnesspoint regi, kan gjerne kombineres med annen næringsvirksomhet eller ved siden av en vanlig jobb.

Eier du et næringslokale er det en god ide å åpne Fitnesspoint treningssenter. Flere av våre franchisetakere eier lokalet selv og ser at et eget Fitnesspoint treningssenter er en bedre måte å tjene penger på enn å leie ut til andre.

Driver du forretning eller forretnigsbygg og har ledige arealer kan det være en god ide å investere i et eget Fitnesspoint treningssenter.

Hvor mye arbeid er det å åpne og drive et Fitnesspoint treningssenter?

Fitnesspoint har lagt ned mye arbeid på å gjøre åpning av senter så enkelt som mulg for deg. Vårt mål er er å tilby deg et nøkkelferdig treningssenter klar til åpning.

Du må likevel regne med å bruke noe tid i startfasen. Fitnesspoint og våre leverandører gjør senteret klart for åpning. Med noe egeninnsats vil kostnaden til dette gå ned.

Det er også viktig at det legges ned en del arbeid på markedsføring i startfasen. Fitnesspoint har maler for markedsføring og bidrar med råd og hjelp i denne fasen. Det meste av markedsmateriell leveres klart til bruk fra Fitnesspoint. Dette gjelder markedsføring på digitale plattformer og tradisjonell markedsføring.

Når treningssenteret er i normal drift må du påregne å bruke 3-4 timer pr. uke til oppfølging, drift og markedsføring av senteret.

Hvor store lokaler trenger jeg?

Et Fitnesspoint treningssenter passer godt i lokaler med størrelse fra 100 til 400m2.

Treningssenteret kan enten driftes som et selvstendig treningssenter eller i samloklasjon med fysioterapeut, huseier, hotell, idrettshall eller boligkompleks.

Hvor passer det med et Fitnesspoint treningssenter?

Vi ser at Fitnesspoint passer godt i tettsteder og bygder med mer enn 1500 innbyggere.

Det er også mulig å åpne senter på mindre steder med enkelte tilpasninger.

Hva koster det å åpne et eget Fitnesspoint treningssenter? 

Totalkostnaden på åpning av et Fitnesspoint treningssenter er ca. 750 000 – 1 mill. Dette forutsetter at lokalet er klart til benyttelse.

Innbefattet i dette er da alt av treningsapparater, nettbestilling, nettsted, adgangs- og medlemssystem, samt alt av profileringsmateriell og design på senteret. Fitnesspoint besørger all installasjon av utstyret slik at du overtar et «nøkkelferdig» treningssenter.

Åpning av treningssenteret kan enten finansieres med egenkapital, lån i bank eller leasing/leie av utstyr. Noe egenkapital må du uansett regne med å gå inn med.

Selvbetjent treningssenter

Kjernen i konseptet er vårt egenutvikede administrasjonssystem som begrenser administrasjon av medlemsmassen til et minimum. Vi benytter standard kredittkort som adgangskort og har automatiserte systemer for betalingsoppfølging.

Webløsning, adgangskontroll og kunde-sider gjør at arbeid med økonomi og administrasjon av treningssenteret er redusert til et minimum.

Design og utstyr

Fitnesspoint har utarbeidet designmanual for både utforming av treningsenteret og brosjyrer og annet materiell. Vi har avtaler som gjør at Fitnesspoint treningssenter har tilgang på topp treningsutstyr til svært gunstige priser.

Driftsmaler

Fitnesspoint jobber kontinuerlig rutiner for alt fra daglig rydding av senter til vedlikehold av utstyr. Alt dette håndteres og registreres gjennom vår egenutviklede administrasjonsprogram.

Markedsføring og salg

Som Fitnesspointsenter får du tilgang på markedsmateriell samt hjelp og råd til planlegging av markedsaktiviteter.

Hvordan starter jeg mitt eget Fitnesspoint treningssenter?

Ta kontakt med oss i Fitnesspoint så hjelper vi deg i gang. Vi vurderer lokaler og befolkningsgrunnlag, vi hjelper deg med planlegging, foreslår løsninger til finansiering, utarbeider budsjetter og foreslår utstyrspakke.

Fitnesspoint: For at du skal komme igang med ditt eget treningssenter så enkelt og effektivt som mulig.

Kontakt:

    Telefon/Mobil (obligatorisk)