På bakgrunn av folkehelseinstituttets nye retningslinjer for å hindre spredningen av korona-viruset, innfører vi følgende tiltak på Fitnesspoint.

Vi håper og tror at du som medlem setter pris på dette, og ber om at våre retningslinjer følges.

 • Vask hendene før du kommer inn på senteret. Spritvask finner du på veggen ved toalettet.
 • Det blir krav til bruk av rent, medbrakt håndkle ved trening. Dette skal benyttes på benker, matter, m.m. når du trener.
 • Alt utstyr man benytter skal vaskes med spray etter bruk.
 • Du skal selvfølgelig ikke trene på Fitnesspoint dersom
  o du har besøkt et smitteutsatt land de siste 14 dager eller er i karantene
  o du har symptomer på hoste, luftveisinfeksjon eller føler deg generelt uopplagt

Ellers oppfordrer vi våre medlemmer til følgende:

 • Dropp treningen dersom du er syk, av hensyn til deg selv og andre.
 • Vurder å skifte hjemme og dermed unngå bruk av garderobe – husk innesko.
 • Bruk alltid rent treningstøy og vask tøyet umiddelbart etter bruk.

Er du i karantene, eller har vært i kontakt med personer som er i karantene er det IKKE tillatt å trene på Fitnesspoint!