Denne informasjonen gjelder kun Fitnesspoint-medlemmer som benytter faktura som betalingsmetode.

Det har vært en feil i systemet hos Nets som organiserer all betalingsformidling i Norge. Dette betyr at alle faktura som er betalt etter 20. oktober 2020 og frem til i dag ikke er blitt registrert i våre systemer.

Dette innebærer at dere kan ha mottatt betalingspåminnelse og purring selv om dere har betalt.

Feilen er funnet og vil vil få backupfiler fra Nets i løpet av i morgen, 3. november. Da vil alle innbetalinger bli ajourført i våre systemer.

Vi ber om dere ser bort fra purringer mottatt i perioden 20. oktober til 3. november.

For Fitnesspoint-medlemmer som betaler med bank- eller kredittort fungerer alt som normalt.

Oppdatering 6. mars 2020: Alle uleste filer er motatt og alle systemer fungerer som de skal. Alle betalinger er registrert og ajourført