Med unntak av Fitnesspoint Nydalen i Oslo er alle våre treningssentre åpne. Enkelte av våre sentre har gjort noen tilpasninger, for eksempel stoppet adgang for «drop in», og kun adgang mot bruk av app’en.
Følg lokale oppslag i sentrene og også de enkelte sentres sider her på Fitnesspoint.no for oppdatert informasjon.


Vi i Fitnesspoint tar smittevern på det største alvor og følger hele tiden de nasjonale helsemyndighetenes råd og anbefalinger, og vi følger i tillegg de lokale bestemmelsene. Sistnevnte er årsaken til at senteret i Nydalen er stengt.

For oss i Fitnesspoint er det viktig at det er trygt for våre medlemmer å trene også under pandemien som rår. Vi ber derfor alle medlemmer om å være med på dugnaden. Hvis alle tar i et lite tak nå klarer vi forhåpentligvis å holde sentrene åpne også i tiden fremover.

Det er mye god helse i god trening.